آخرین مطالب
  

حسابرسی داخلی

 

حسابرسی داخلی (Internal Audit)


هدف از حسابرسی داخلی افزودن ارزش و بهبود عملیات در سطح سازمان است. حسابرسی داخلی از طریق نظارت مستمر بر کنترلهای داخلی و بهبود و اصلاح آنها به مدیریت اطمینان می-دهد که مخاطرات تجاری همواره مدنظر قرار گرفته و سازمان به طور اقتصادی، کارامد و اثربخش به اهداف خود دست خواهد یافت. استقرار و استمرار یک نظام کنترل داخلی توانمند در سازمان، امکان مدیریت کارآ و موثر سازمان و ریسک‌های مزبور را برای مدیریت آن فراهم می‌آورد.
نقش حسابرسی داخلی در سازمانها به اندازه¬ای در توسعه و ارتقای سیستم کنترل داخلی با اهمیت می¬باشد که در سالهای اخیر بسیاری از مراجع قانونی و دستگاههای نظارتی استقرار واحد حسابرسی داخلی را برای سازمانها تکلیف نموده¬اند. لزوم استقرار کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در سازمان بصورت بخشنامه توسط مراجع قانونی و دستگاههای  نظارتی به شرح به زیر مجموعه ها ابلاغ و اعلام شده است.

 

 

اهم خدمات در این حوزه:

  • طراحي و استقرار نظام حسابرسي داخلي.
  • نظارت، بازنگری و بهینه سازی عمليات حسابرسي داخلي.
  • طراحی، تولید، استقرار و آموزش نرم افزار حسابرسی داخلی.
  • برگزاری دوره های آموزشی در حوزه حسابرسي داخلي نوين مبتنی بر ریسک و ارزیابی کنترلهای داخلی.

 

 

 

 

 

عضویت در خبرنامه ایمیل
عضویت در خبرنامه پیامک