آخرین مطالب
  

اولیــن سمینار حسابرسی حرفه ای

 

 

 

   اولین سمینار حسابرسی حرفه ای با همکاری موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران در تاریخ ۹۷/۱۱/۰۴ در ساختمان شماره دو اتاق تهران برگزار گردید. این سمینار جهت معرفی دوره های حسابرسی حرفه ای طبق برنامه ریزی و طراحی دوره های آموزشی مهارتی و کاربردی کوتاه مدت متناسب با آموزش های مورد نیاز فضای کسب و کار کشور در حوزه های مالی که زمینه ساز توسعه کسب و کار فعالین اقتصادی میباشد، اجرا میگردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

عضویت در خبرنامه ایمیل
عضویت در خبرنامه پیامک