آخرین مطالب
  

ارزیابی ریسک و کنترلهای داخلی

 
 

ارزیابی ریسک (Risk assessment)


ازآنجا که دنياي كسب وكار و صنعت با تحولات ودگرگوني‌هاي متعددي همچون جهاني شدن ، برون‌سپاري و ايجاد ائتلاف هاي استراتژيک مواجه است ، مديريت ريسک در فعاليت هاي سازمان ها اعم از تجاري وغيرانتفاعي اهميت روز افزوني يافته است. نسبت به انواع مختلف ريسک درسطوح سازماني واستراتژي‌ هاي مديريت آن ، يک طبقه‌ بندي از ريسک با توجه به نوع انتظار و پيامد آن (سودآوري يا حفظ وضع موجود) ريسک سوداگرانه و ريسک خطرناک.


انواع ريسك ها ازجمله:

 

  • ريسک استراتژيک
  • ريسک مالي
  • ريسک عملياتي
  • ريسک تجاري

 

صرف نظر از نوع آن ، عناصر اصلي تمامي‌ ريسک ها يکسان است که شامل : محتوا ، فعاليت ، شرايط و پيامدها می باشد. این گروه با بکارگیری تیم مجرب در خصوص ارزیابی ریسک در سطوح سازمانی نسبت به طراحی و استقرار استراتژی های مدیریتی ریسک های مختلف اقدام خواهد نمود.

 

 

ارزیابی کنترل های داخلی (Assessment of internal controls)

 

ساختار کنترل داخلی یک سازمان شامل سیاستها و روشهایی است که برای تأمین اطمینان نسبی ازدستیابی به هدفهای سازمانی به وجود می آید. اطمینان نسبی بدان معنی است که هیچ ساختار کنترل داخلی ایده آل نیست و مخارج کنترل داخلی یک واحد تجاری نباید بیش از منافع مورد انتظار آن باشد.با توجه به اهمیت فوق‌العاده‌ و ضرورت وجود سیستم کنترل داخلی در بخش عمومی در راستای افزایش دقت عمل و کارایی سیستمهای اطلاعاتی، بهبودکیفیت گزارشگری، دستیابی به هدفهای پیش‌بینی‌شده، حسن اجرای فعالیتها در کلیه زمینه‌ها،استفاده درست از منابع و داراییها، تحقق مسئولیت پاسخگویی و حسابدهی نسبت به فعالیتهای انجام‌شده مطابق با قوانین موضوعه، اینگروه با بکارگیری تیم مجرب، طراحی، استقرار و ارزیابی نظام کنترل داخلي نوين مبتنی بر ریسک را برای سازمانها اجرا خواهد نمود.

 

اهم خدمات در این حوزه:


طراحی، استقرار و ارزیابی نظام کنترلهای داخلی به تفکیکاجزای سیستم کنترل داخلی :

 

  •  محیط کنترل شامل: طرز تفکر مدیریت ، طرح سازمانی ، روشهای مدیریت نیروی انسانی، پیش بینی های مالی و بودجه ، حسابرسی داخلی ، کمیته حسابرسی.
  • سیستم حسابداری شامل:مستندات داخلی کافی برای تشخیص مسئول هر کار،فهرست حسابها ، دستورالعملهای اجرایی ، رویه ها و روشهای حسابداری.
  • روشهای کنترل شامل: صدور صحیح مجوز معاملات، تفکیک مسئولیت ها، مستندات کافی، حسابدهی مؤثر داراییها، ارزشیابی صحیح اقلام ثبت شده.

 

 

 

 

 

 

عضویت در خبرنامه ایمیل
عضویت در خبرنامه پیامک