آخرین مطالب

کنترلهای حسابرسی – داراییهای ثابت

365

کنترلهای حسابرسی در رابطه با داراییهای ثابت

کنترلهای حسابرسی – داراییهای ثابت

✅ کنترلهای حسابرسی – داراییهای ثابت

???? کنترلهای حسابرسی در رابطه با داراییهای ثابت

 

۱- کنترل امضا های مجاز سند حسابداری
۲- کنترل صحت محاسبات
۳- کنترل با ایین نامه تفکیک هزینه های جاری از سرمایه ای
۴- کنترل با برگ در خواست خرید کالا/خدمات
۵- کنترل با صورتحساب فروشنده
۶- کنترل ممهور شدن مدارک به مهر <باطل شد>
۷- کنترل با برگ حواله انبار.رسیدو حواله مستقیم
۸- کنترل با ایین نامه معاملات شرکت
۹- کنترل کسورات قانونی(بیمه و مالیات)از کارهای حق الزحمه
۱۰- کنترل ارتباط هزینه های سرمایه ای با فعالیت شرکت
۱۱- کنترل کفایت اسناد و مدارک مثبته
۱۲- کنترل ارتباط هزینه با دوره مالی
۱۳- کنترل اعتبار مدارک مثبته
۱۴- کنترل ثبت صحیح حساب و طرف حساب سند حسابداری
۱۵- کنترل هزینه های سرمایه ای دارای قرارداد با مفاد قرارداد و استخراج خلاصه قرارداد
۱۶- کنترل داراییهای در جریان تکمیل طبق پیش بینی و کار انجام شده از نظر ریالی و فیزیکی
۱۷- کنترل درصد یشرفت فیزیکی داراییهای در جریان تکمیل با گزارشات دریافتی که به تایید قسمت فنی و مقامات مجاز رسیده باشد
۱۸- کنترل تعیین بدهیهای احتمالی از محل ایجاد داراییها(بیمه . مالیات . …….)
۱۹- کنترل احتساب هزینه های دستمزد . سربار . و مو اد مصرفی قیمت تمام شده داراییها ی ساخته شده در شرکت
۲۰- کنترل داشتن دستورالعمل انتقال داراییهای در جریان تکمیل به داراییهای ثابت و تهیه صورت جلسه تکمیل و تحویل و تحول داراییهای در جریان تکمیل (با امضاء مسئولین فنی شرکت و تکمیل کننده(سازنده) که ساخت انها به اتمام رسیده و صدور سند حسابداری جهت انتقال به داراییمای ثابت
۲۱- کنترل مشخص نمودن تاریخ بهره برداری از داراییهای در جریان ساخت تکمیل شده جهت احتساب هزینه استهلاک
۲۲- کنترل تفکیک قیمت عرصه (زمین) و اعیان (ساختمان) از یکدیگر و ارایه ان در جدول یادداشت داراییهای ثابت طبق صورتهای مالی بصورت جداگانه
۲۳- کنترل داشتن لیست (دفتر) اموال
۲۴- کنترل داشتن کارت تعمیر داراییها(ماشین الات. ساختمان . وسایط نقلیه و ……….)
۲۵- کنترل احتساب ذخیره برای داراییهای مسروقه و مفقوده
۲۶- کنترل مشخص نمودن داراییهای بلا استفاده و احتساب هزینه استهلاک معادل ۳۰درصد نرخ استهلاک مقرر در ماده ۱۵۱ ق.م.م و پرس جو از مسئولین مبنی بر علت عدم استفاده از داراییهای راکد و تصمیم گیری در ارتباط با موضوع مربوطه
۲۷- کنترل پوشش بیمه ای داراییها:
قیمت تما م شده –ارزش دفتری –ارزش بیمه شده طبق بیمه نامه = اضافه(کسر)پوشش بیمه ای
۲۸- کنترل نرخ استهلاک مندرج در صورتهای مالی با نرخ های مورد استفاده در شرکت (کنترل بصورت نمونه ای)و مفاد ماده ۱۵۱ ق . م. م
۲۹- انجام کنترل اقلام نمونه انتخابی طبق چک لیست مربوطه
۳۰- مشاهده عینی اسناد مالکیت زمین . ساختمان . و وسایط نقلیه و قرار دادن رونوشت انها در پرونده دایم و به روز اوری انها در هر دوره رسیدگی
۳۱- کنترل استخراج اقلام فروخته شده و بررسی صحت محاسبات صورت گرفته در ارتباط با انها:
قیمت تمام شده – ذخیره استهلاک – ارزش دفتری – قیمت فروش = سود (زیان)
۳۲- کنترل اضافات ذخیره استهلاک با هزینه استهلاک
۳۳- تهیه صورت خلاصه اضافات دارایهای ثابت و داراییهای در جریان تکمیل
۳۴- کنترل مشاهده عینی وسایل نقلیه و انجام کنترل های لازم طبق چک لیست مربوطه
۳۵- کنترل قیمت تمام شده و ذخیره استهلاک طبق دفاتر با قیمت تمام شده و ذخیره استهلاک طبق صورت ریز اموال(دفتر اموال) در پایان دوره
۳۶- دریافت و کنترل لیست داراییهای اسقاط شده طبق دفتر اموال و خارج نمودن قیمت تمام شده انها از دفاتر
۳۷- کنترل رعایت ایین نامه اجرایی ماده ۱۳۸ ق . م . م. در ارتباط با پروژه های طرح توسعه و افزایش ظرفیت
۳۸- کنترل استخراج سیستم خرید و ایجاد داراییهای در جریان تکمیل و قرار دادن ان در پرونده دایم
۳۹- استخراج تعهدات سرمایه ای به شرح زیز:
مبلغ قرارداد – هزینه های انجام شده قطعی سرمایه ای = تعهدات سرمایه ای
منبع: مجله خانه حسابداری

مطالب مرتبط

نظرات0 نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید

نام خود را وارد نمایید

ایمیل خود را وارد نمایید

نظر خود را در اینجا بنویسید...

ارسال نظر ...

لیست نظرات

  1. نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!
عضویت در خبرنامه ایمیل
عضویت در خبرنامه پیامک