آخرین مطالب

تأثیر ویژگی های حسابرسی داخلی بر اثربخشی کنترل داخلی بر روی عملیات و انطباق (رعایت)

23

عملکرد حسابرسی داخلی (IAF) به مدیریت در بهبود کنترل داخلی در مورد عملیات، گزارش دهی و تطابق کمک می کند. در حالی که مطالعات بسیاری ارتباط بین IAF و کنترل داخلی گزارشگری مالی (ICFR) را مورد بررسی قرار داده اند، در مورد کنترل داخلی عملیات و انطباق مطالعات کمی وجود دارد.

تأثیر ویژگی های حسابرسی داخلی بر اثربخشی کنترل داخلی بر روی عملیات و انطباق (رعایت)

این مقاله با استفاده از یک مجموعه داده منحصر به فرد از تایوان، ارتباط بین کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و نقص کنترل داخلی در عملیات و انطباق را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که یک گروه حسابرسی داخلی بزرگتر می تواند موجب بهبود عملکرد حسابرسی داخلی در مورد عملیات و انطباق شود. در حالی که شایستگی حسابرسان داخلی رابطه ی مثبتی با اثربخشی کنترل داخلی بر انطباق دارد اما با عملیات رابطه ای ندارد. این مطالعه با تبیین عوامل تعیین کننده دستیابی به اهداف عملیات و انطباق ، به ادبیات تحقیق کمک می کند. این امر مفاهیم مهمی برای ذینفعان و کارشناسان نیز ارائه می دهد، زیرا کنترل شرکت بر عملیات و انطباق می تواند به طور متقابل بر روی ICFR و در نهایت موفقیت کسب و کار تأثیر بگذارد.

عملکرد موثر حسابرسی داخلی ( IAF)، می تواند با کمک به مدیریت در راستای بهبود کنترل های داخلی، نظارت کیفی شرکت را تضمین کند. مسئولیت های اصلی حسابرسان  داخلی، بررسی، ارزیابی و نظارت بر کفایت و اثربخشی اهداف کنترل داخلی نسبت به فرآیندها، گزارشات و تطبیق هاست. در حالیکه بسیاری از تحقیقات کنترل داخلی را بالاتر از گزارش مالی می دانند اما محدودیت های اطلاعاتی تضمین کرده اند تاکنون تحقیقات تجربی نسبتاً کمی در مورد  ارزیابی کنترل داخلی نسبت به عملیات و تطبیق عملیات انجام شده است. تحقیقات ما با استفاده از یک مجموعه داده   منحصر به فرد از کشور تایوان، که در اختیار عموم نیست، ارتباط میان خصوصیات IAF و اثربخشی کنترل داخلی را نسبت به عملیات و انطباق عملیات بررسی می کند. درک این ارتباط حیاتی، زیرا رسیدن به اهداف عملیاتی و انطباق عملیات احتمالاً قدرت نظارت حاکمیت شرکت و فرهنگ انطباق  را منعکس می کند که به طور دو طرفه بر ICFR آن اثر می گذارد و در نهایت منجر به موفقیت کلی میشود.

کنترل داخلی، فرآیندی است که برای کمک به مدیریت در راستای رسیدن به سه هدف سازمانی طراحی می شود: ۱- اثربخشی و کارامدی عملیات ۲- قابلیت اطمینان گزارشگری و ۳- انطباق با قوانین و مقررات کاربردی. بررسی پیشینه ی تحقیقات عملکرد  حسابرسی داخلی و اثربخشی کنترل داخلی نشان می دهد که اکثریت تحقیقات شاخص-ها و/یا پیامدهای اثربخشی ICFR را بررسی می کنند. تمرکز بر هدف گزارش دهی، منجر به درک ناقص IAF و اثربخشی کنترل داخلی میشود، زیرا فعالیت های کنترلی مربوط به سه هدف باید یکدیگر را حمایت کرده و هم-پوشانی داشته باشند. تحقیق اخیزی که توسط فنگ  و همکارانش (۲۰۰۵) انجام شده است از این وابستگی متقابل حمایت می کنند و مستنداتی مربوط به ارتباط مثبت میان اثربخشی ICFR و عملیات شرکت ارائه می دهند. آن ها دریافتند که شرکت هایی که ضعف مواد مربوط به موجودی  دارند نرخ گردش مالی موجودی پایین تری دارند و احتمال بیشتری وجود دار که ضرر و زیان موجودی یا نقصی را دراین رابطه گزارش کنند. در حقیقت، در مصاحبه ای که با دیوید لندسیتل  رئیس COSO در ارتباط با مزایای بازبینی چارچوب کنترل داخلی، انجام شد وی گفت: ” این کار فرصتی برای استفاده از این چارچوب است… تا نه تنها اهداف گزارش دهی مالی بلکه اهداف مربوط به عملیات کسب و کار و انطباق با قوانین و مقررات هم محقق شوند. “

مطالب مرتبط

نظرات0 نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید

نام خود را وارد نمایید

ایمیل خود را وارد نمایید

نظر خود را در اینجا بنویسید...

ارسال نظر ...

لیست نظرات

  1. نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!
عضویت در خبرنامه ایمیل
عضویت در خبرنامه پیامک